Construction Approach

The terrace and roof-deck waterproof construction PREPAIRING Clean concrete surface carefully. Removes grease, dirt, debris … The flaw, honeycomb or cracks of the concrete must be repaired prior to processing. The edges of wall reinforced with cement mortar  + Active-Latex to cover edges. Option 1 : Use Active – Plast : Acrylic plastic waterproofing membrane […]

CHUẨN BỊ: Vệ sinh sạch sẽ bề mặt. Loại bỏ dầu mỡ, bụi bặm, xà bần…Những chỗ hỗng, rỗ, tổ ong hay vết nứt cần phải được sửa chữa, xử lý trước khi thi công. * Phương án 1: Chống thấm tường ngoài bằng Activ – 04: Màng dẻo chống thấm Polymer 1 thành phần […]

CHUẨN BỊ Vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tong, loại bỏ dầu mỡ, bụi bậm, xà bần…Những lỗ hỏng, các vết nứt nẻ cần phải được sửa chữa vặm vá lại. Làm ẩm bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước trên bề mặt. Gia cố các góc cạnh tường với sàn bằng […]

CHUẨN BỊ Vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tong, loại bỏ dầu mỡ, bụi bậm, xà bần…Những lỗ hỏng, các vết nứt nẻ cần phải được sửa chữa vặm vá lại. Làm ẩm bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước trên bề mặt. Gia cố các góc cạnh tường với sàn bằng […]

CHUẨN BỊ Vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tông, loại bỏ dầu mỡ, bụi bậm, xà bần…Những lỗ hỏng, các vết nứt nẻ cần phải được sửa chữa vặm vá lại. Làm ẩm bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước trên bề mặt. Gia cố các góc cạnh tường với sàn bằng […]