Hợp chuẩn hợp quy là gì ? Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. […]

Tham gia tài trợ giải Tennis ngành VLXD năm 2012 tại Ban Mê Thuộc Tin liên quan Tham gia tài trợ giải Tennis ngành VLXD năm 2011 tại TPHCM Chống Thấm Thuận Lộc tài trợ làm cầu đường thủy tại Trảng Bàng Tây Ninh Tham gia tài trợ giải Tennis mừng 400 năm Phú Yên […]