Category Archives: Phương Pháp Thi Công

Chống thấm tầng hầm

CHUẨN BỊ Vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tông, loại bỏ dầu mỡ, bụi

Chống thấm bể nước

CHUẨN BỊ Vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tong, loại bỏ dầu mỡ, bụi