+ Nhũ tương nhựa đường cao cấp kết hợp với phụ gia chống thấm + Chống thấm cao và kháng nước tuyệt đối + Chống thấm sàn bê tông, tường đứng . . . + Chống mục gỗ, chống rỉ kim loại + Màu : Đen + Định mức : 1 – 1.5lít […]