* Tư vấn Chống thấm tầng hầm, bể nước:
+ Vệ sinh bề mặt chống thấm
+ Xử lý các vị trí đang rò rỉ nước bằng Activ-DC01
+ Xử lý vị trí đường nứt, khuyết tật bê tông bằng vữa Activ -Latex
+ Bo vữa hồ và đặt lưới gia cố tại vị trí góc tiếp giáp tường và sàn
+ Thi công các lớp chống thấm
+ Tiến hành tô trát vữa và thi công lớp hoàn thiện.

* Tư vấn Chống thấm tường đứng:
+ Vệ sinh bề mặt tường chống thấm
+ Xử lý vị trí đường nứt, khuyết tật bằng vữa Activ-Latex hoặc Activ – PU Flex Construction
+ Thi công các lớp chống thấm
+ Tiến hành tô trát hoặc sơn hoàn thiện tường

* Tư vấn Chống thấm sàn:
+ Vệ sinh bề mặt sàn
+ Xử lý vị trí đường nứt, khuyết tật bằng vữa Activ-Latex
+ Thi công các lớp chống thấm tiếp theo
+ Ngâm nước kiểm tra
+ Tiến hành cán vữa và lót gạch hoàn thiện sàn

MỘT SỐ SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG

+ Tầng hầm, hố thang máy, bể nước: Activ-CW100, Activ-Top Seals 107. . .
+ Sàn WC, sân thượng, sê nô: Activ-02, Activ-04, Activ-CW100, . .
+ Tường đứng: Activ-Plast, Activ-CW100,. . .
+ Bể nước thải : Activ-02, Activ-04, Activ-Kote, . .

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.