* Tư vấn Chống thấm tầng hầm, bể nước: + Vệ sinh bề mặt chống thấm + Xử lý các vị trí đang rò rỉ nước bằng Activ-DC01 + Xử lý vị trí đường nứt, khuyết tật bê tông bằng vữa Activ -Latex + Bo vữa hồ và đặt lưới gia cố tại vị trí […]

Cách xử lý các vị trí tiếp giáp * Góc tường & sàn: + Vệ sinh bề mặt + Bo góc bằng vữa Activ -Latex + Đặt lưới gia cố   * Vị trí ống xuyên sàn, tường: + Vệ sinh vị trí miếng ống + Rót vữa không co ngót Activ -Grout chèn vào […]

Cách xử lý các vị trí điểm thấm * Nứt chân chim: + Vệ sinh sạch sẽ vết nứt + Thổi sạch bụi và cát đất bám dính trong vết nứt + Làm ẩm bề mặt khu vực bị nứt chân chim + Đổ vữa Activ-Latex loãng, để vữa len lõi vào các vết nứt […]