Qui trình thi công chống thấm chung + Bước 1: Chuẩn bị bề mặt (Vệ sinh bụi bẩn, các chất bám dính trên bề mặt nhằm đảm bảo bề mặt sạch sẽ trước khi thi công) + Bước 2: Xử lý các vị trí, các điểm thấm (Đường nứt, rổ, khuyết tật bê tông, đường […]