SƠN CHỐNG THẤM THẾ HỆ MỚI THUẬN LỘC

ĐẸP BÊN NGOÀI – CHỐNG THẤM BÊN TRONG

CHỐNG THẤM

Chống thấm ngược

Activ – Super Seal

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – Plast

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – Flexi

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – VD Plast

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – Defend

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – Protect

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – Polides

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – Pro Plast

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – Guard

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – Shield

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – Nano One

Chống thấm xi măng

Activ – Wapro

Chống thấm xi măng

Activ – Wapro 1

Chống thấm xi măng

Activ – Wapro 2

Chống thấm xi măng

Activ – Wapro 3B

Chống thấm xi măng

Activ – Wapro 4

Chống thấm xi măng

Activ – Wapro 5

Chống thấm xi măng

Activ – Wapro 6

Chống thấm xi măng

Activ – CW100

Chống thấm xi măng

Activ – TL11A

Chống thấm xi măng

Activ – MIWA-TL11A

Chống thấm xi măng

Activ – PRO-TL11A

Chống thấm xi măng

Activ – HQ-TL11A

Chống thấm xi măng

Activ – TL11A

Chống thấm xi măng

Activ – Latex R

Chống thấm xi măng

Activ – Latex RII

Phụ gia bê tông, vữa chống thấm...

Activ – Latex Lite

Chống thấm xi măng

Activ – 02

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – Lotus

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – 04

Chống thấm đen gốc Bitum nhựa đường

Activ – Kote

Phụ gia xử lý rò rỉ nước đông cứng nhanh

Activ – DC01

Phụ gia xử lý rò rỉ nước đông cứng nhanh

Activ – DC-01B

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – 44 Extra

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – White

Keo tạo bóng

Activ – TB

Keo tạo bóng

Activ – TB Super

Keo tạo bóng

Activ – PU Clear

Chống thấm thẩm thấu vô hình

Activ – 14

Chống thấm thẩm thấu vô hình

Activ – 17

Chống thấm thẩm thấu vô hình

Activ – 16

Chống thấm thẩm thấu vô hình

Activ – 15

Chống thấm quét trực tiếp

Activ – PU Seal 250

Chống thấm xi măng

Activ – Top Seal 107

SƠN

Sơn phủ ngoại thất

Activ – Super Shield

Sơn phủ nội thất

Activ – Super Clean

Sơn phủ ngoại thất

Activ – Super Shield Nano

Sơn phủ nội thất

Activ – Maxi Eco

Sơn lót ngoại thất

Activ – Super Primer

Sơn phủ nội thất

Activ – Maxi Pro Nội Thất

Sơn phủ ngoại thất

Activ – Maxi Pro Ngoại Thất

Bột trét nội và ngoại thất

Activ – Putty

Bột trét nội và ngoại thất

Activ – Putty Eco Nội Thất

Sơn phủ nhũ kim ngoại thất cao cấp

Sơn Nhũ Kim Activ – Super Shield

Sơn phủ kim loại gốc nước

Activ – Zinc Shield

Sơn phủ kim loại gốc nước

Activ – Iron Shield

Sơn lót chống rỉ kim loại gốc nước

Activ – Iron Primer Đỏ

Sơn lót nội thất

Activ – CK 01

Sơn lót nội thất

Activ – Primer

Sơn lót nội thất

Activ – Care

Sơn lót ngoại thất

Activ – HQ – Sealer

Sơn lót ngoại thất

Activ – Sealer

Sơn lót ngoại thất

Activ – Super Sealer

Sơn phủ nội thất

Active Maxi Eco Plus

Sơn lót ngoại thất

Heatshield primer (2 in 1)

PHỤ GIA BÊ TÔNG - VỮA

Phụ gia bê tông, vữa chống thấm...

Activ – R7

Phụ gia bê tông, vữa chống thấm...

Activ – KCR

Phụ gia bê tông, vữa chống thấm...

Activ – KCR II Đặc Biệt

Phụ gia bê tông, vữa chống thấm...

Activ – KDG

Phụ gia bê tông, vữa chống thấm...

Activ – Crete N

Phụ gia bê tông, vữa chống thấm...

Activ – LITE

Phụ gia bê tông, vữa chống thấm...

Activ – Latex Lite

Phụ gia bê tông, vữa chống thấm...

Activ – D7

Phụ gia bê tông, vữa chống thấm...

Activ – GB

TƯ VẤN CÔNG TRÌNH

chong-tham-tang-ham300_154

Chống thấm tầng hầm

Chong-tham-san-thuong-300x224

Chống thấm sân thượng

chong-tham-nha-ve-sinh300_154

Chống thấm nhà vệ sinh, ban công, sênô

chong-tham-tuong-ngoai300_154

Chống thấm tường ngoài