Category Archives: Sự kiện chính

Tham gia tài trợ giải Tennis ngành VLXD năm 2013 tại Tuy Hòa Phú Yên

Tham gia tài trợ giải Tennis ngành VLXD năm 2013 tại Tuy Hòa Phú Yên

Tham gia tài trợ giải Tennis ngành VLXD năm 2012 tại Ban Mê Thuộc

Tham gia tài trợ giải Tennis ngành VLXD năm 2012 tại Ban Mê Thuộc

Tham gia tài trợ giải Tennis ngành VLXD năm 2011 tại TPHCM

Tham gia tài trợ giải Tennis ngành VLXD năm 2011 tại TPHCM

Chống Thấm Thuận Lộc tài trợ làm cầu đường thủy tại Trảng Bàng Tây Ninh

Chống Thấm Thuận Lộc tài trợ làm cầu đường thủy tại Trảng Bàng Tây Ninh

Tham gia tài trợ giải Tennis ngành VLXD năm 2010 tại Pleiku Gia Lai

Công ty Chống Thấm Thuận Lộc tham gia tài trợ giải Tennis ngành VLXD năm

Tham gia tài trợ giải Tennis mừng 400 năm Phú Yên năm 2011 tại Tuy Hòa Phú Yên

Công ty Chống Thấm Thuận Lộc tham gia tài trợ giải Tennis mừng 400 năm

Chống Thấm Thuận Lộc tham gia tài trợ hội thảo ngành cấp nước khu vực miền Nam 2012

Công ty Chống Thấm Thuận Lộc tham gia tài trợ  hội thảo ngành cấp nước

Tham gia Vietbuilt 2003

Công ty Chống Thấm Thuận Lộc tham gia Vietbuilt 2003

Tham gia tài trợ giải Tennis Hội Kiến trúc sư Tỉnh An Giang 2010 tại Long Xuyên An Giang

Công ty Chống Thấm Thuận Lộc tham gia tài trợ giải Tennis Hội Kiến trúc