Cách xử lý các vị trí điểm thấm

* Nứt chân chim:
+ Vệ sinh sạch sẽ vết nứt
+ Thổi sạch bụi và cát đất bám dính trong vết nứt
+ Làm ẩm bề mặt khu vực bị nứt chân chim
+ Đổ vữa Activ-Latex loãng, để vữa len lõi vào các vết nứt

nutChanChim

 

* Đường nứt lớn do co ngót bê tông:
+ Kiểm tra kỹ đường nứt
+Mở rộng đường nứt nếu cần thiết
+Vệ sinh thổi sạch cát, bụi trong đường nứt
+ Trám trét đường nứt bằng vữa keo Silicon Activ PU Flex

nutLonDoCoNgotBetTong

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.