* Tư vấn Chống thấm tầng hầm, bể nước: 
+ Vệ sinh bề mặt chống thấm
+ Xử lý các vị trí đang rò rỉ nước bằng Activ-DC01
+ Xử lý vị trí đường nứt, khuyết tật bê tông bằng vữa Activ -Latex
+ Bo vữa hồ và đặt lưới gia cố tại vị trí góc tiếp giáp tường và sàn
+ Thi công các lớp chống thấm
+ Tiến hành tô trát vữa và thi công lớp hoàn thiện.

* Tư vấn Chống thấm tường đứng:
+ Vệ sinh bề mặt tường chống thấm
+ Xử lý vị trí đường nứt, khuyết tật bằng vữa Activ-Latex hoặc Activ – PU Flex Construction
+ Thi công các lớp chống thấm
+ Tiến hành tô trát hoặc sơn hoàn thiện tường

* Tư vấn Chống thấm sàn:
+ Vệ sinh bề mặt sàn
+ Xử lý vị trí đường nứt, khuyết tật bằng vữa Activ-Latex
+ Thi công các lớp chống thấm tiếp theo
+ Ngâm nước kiểm tra
+ Tiến hành cán vữa và lót gạch hoàn thiện sàn

MỘT SỐ SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG

+ Tầng hầm, hố thang máy, bể nước: SUPER SEAL; CW 100; WAPRO, TOP SEAL 107; LATEX  …
+ Sàn WC, sân thượng, sê nô: WAPRO; ACTIV 02, ACTIV 04;  CW100
+ Tường đứng: PLAST; LOTUS; WAPRO
+ Bể nước thải : ACTIV-02, ACTIV-04, ACTIVE-KOTE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *