CHUẨN BỊ:

Vệ sinh sạch sẽ bề mặt. Loại bỏ dầu mỡ, bụi bặm, xà bần…Những chỗ hỗng, rỗ, tổ ong hay vết nứt cần phải được sửa chữa, xử lý trước khi thi công.

* Phương án 1: Chống thấm tường ngoài bằng Activ – 04: Màng dẻo chống thấm Polymer 1 thành phần thẩm thấu & đàn hồi

CÁCH DÙNG

Bề mặt trước khi quét chống thấm phải láng (độ rỗng ít) và khô ráo.

THI CÔNG

Sau khi tường đã tô vữa hồ thì dùng cọ quét 2-3 lớp Activ-04 lên bề mặt tường. Quét lớp sau khi lớp trước đã khô và vuông góc với lớp trước (khoảng 20-30 phút).

Sau khi quét xong chống thấm Activ-04 thì có thể lăn sơn nước (nếu cần) không trét bột. Nếu muốn trét bột thì trét bột trước khi quét Activ-04 (dùng như lớp sơn lót); sau đó lăn sơn nước hoàn thiện.

* Phương án 2: Chống thấm tường ngoài bằng Activ – 15: Chống thấm thẩm thấu vô hình 1 thành phần

+PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

– Đối với tường bắt đầu quét hồ dầu, quét sơn nước: Dùng cọ hoặc rulô hoặc chổi quét dung dịch đã pha lên tường 2 lớp. Quét lớp sau khi lớp trước đã khô và tránh bỏ xót.Pha với xi măng: Làm ẩm bão hòa bề mặt bằng nước. Dùng chậu nhựa pha 1 phần Active-15 với 3 phần nước. Sau đó dùng dung dịch đã pha này trộn với xi măng vừa đủ để có hồ dầu vừa đủ sệt rồi dùng cọ quét 2 lớp lên bề mặt. Quét lớp sau khi lớp trước đã khô và vuông góc với lớp trước (khoảng 20-30 phút).

Pha với sơn nước: Dùng Activ-15 thay thế nước để pha với sơn nước. Sau đó quét 2-3 lớp lên bề mặt. Quét lớp sau khi lớp trước đã khô (khoảng 20-30 phút)

– Đối với tường đã quét hồ dầu hoặc sơn nước:

Dùng chậu nhựa pha tỷ lệ 1 phần Activ-15 với 3 hoặc 4 phần nước sạch.

Dùng cọ, rulô hoặc chổi quét dung dịch đã pha lên tường 2 lớp. Quét lớp sau khi lớp trước đã khô và vuông góc với lớp trước tránh tình trạng bỏ sót.

Riêng tường đã quét hồ dầu (hoặc đã tô tường nhưng chưa quét hồ dầu) và sau khi đã quét chống thấm Activ-15 (pha với nước) thì có thể trét bột rồi sơn nước hoặc sơn nước không cần trét bột.

* Phương án 3: Chống thấm tường ngoài bằng Activ-CW 100: Màng chống thấm gốc xi măng siêu đàn hồi

+ PHA TRỘN

Pha trộn thành phần A-B với nhau vừa đủ sệt để quét, khuấy cho thật đều trong khoảng 3-5phút.

+ THI CÔNG:

Làm ẩm bảo hòa bề mặt bằng nước. Dùng cọ quét 2-3 lớp Activ-CW100, quét lớp sau khi lớp trước vừa khô và vuông góc với lớp trước.

Sau khi bề mặt đã khô hoàn toàn (khoảng 3 ngày trở đi) thì tiếnhành trét bột rồi lăn sơn hoặc lăn trực tiếp lên (không cần trét bột) để bảo vệ bề mặt.

* Phương án 4: Chống thấm tường ngoàibằng Activ – Plast: Màng dẻo chống thấm Acrylic 1 thành phần siêu đàn hồi

+ THI CÔNG:

Dùng Activ – Plast nguyên chất quét 2-3 lớp không pha chế gì thêm.

Dùng cọ/rulô quét lớp phủ thứ nhất, chờ cho lớp thứ nhất khô (khoảng 30 phút), tiếp tục thi công lớp thứ 2 hoặc 3, quét lớp sau vuông gốc với lớp trước.

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.